Struktura organizacyjna

Departament Postępowań Indywidulanych (DPI) Departament Programów Naukowych i Inwestycji (DPI) odpowiada za ustanawianie oraz obsługę programów, przedsięwzięć i inwestycji związanych z kształceniem w uczelniach publicznych. Kierownictwo Wojciech Kondrat - Dyrektor Grzegorz Kusy - Zastępca dyrektora Beata Pukas-Turek - Zastępca dyrektora Zadania Departament Programów Naukowych i Inwestycji (DPI) odpowiada za ustanawianie oraz obsługę programów, przedsięwzięć i inwestycji związanych z kształceniem w uczelniach publicznych. Do zakresu działania Departamentu należy w szczególności prowadzenie spraw dotyczących:
 • zadań związanych z przyznawaniem i rozliczaniem środków finansowych przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów i przedsięwzięć ustanowionych przez Ministra, w tym dedykowanych wsparciu humanistyki w zakresie realizacji zadań podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki;
 • zadań związanych z przyznawaniem pomocy de minimis w programach Ministra, prowadzoną przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki, oraz jej rozliczanie;
 • przyznawania i przekazywania środków finansowych na finansowanie inwestycji związanych z kształceniem w uczelniach publicznych.
Departament Edukacji i Prewencji (DEP) Departament Programów Naukowych i Inwestycji (DPI) odpowiada za ustanawianie oraz obsługę programów, przedsięwzięć i inwestycji związanych z kształceniem w uczelniach publicznych. Kierownictwo Wojciech Kondrat - Dyrektor Grzegorz Kusy - Zastępca dyrektora Beata Pukas-Turek - Zastępca dyrektora Zadania Departament Programów Naukowych i Inwestycji (DPI) odpowiada za ustanawianie oraz obsługę programów, przedsięwzięć i inwestycji związanych z kształceniem w uczelniach publicznych. Do zakresu działania Departamentu należy w szczególności prowadzenie spraw dotyczących:
 • zadań związanych z przyznawaniem i rozliczaniem środków finansowych przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów i przedsięwzięć ustanowionych przez Ministra, w tym dedykowanych wsparciu humanistyki w zakresie realizacji zadań podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki;
 • zadań związanych z przyznawaniem pomocy de minimis w programach Ministra, prowadzoną przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki, oraz jej rozliczanie;
 • przyznawania i przekazywania środków finansowych na finansowanie inwestycji związanych z kształceniem w uczelniach publicznych.
Biuro Administracyjno-Finansowe (BAF) Departament Programów Naukowych i Inwestycji (DPI) odpowiada za ustanawianie oraz obsługę programów, przedsięwzięć i inwestycji związanych z kształceniem w uczelniach publicznych. Kierownictwo Wojciech Kondrat - Dyrektor Grzegorz Kusy - Zastępca dyrektora Beata Pukas-Turek - Zastępca dyrektora Zadania Departament Programów Naukowych i Inwestycji (DPI) odpowiada za ustanawianie oraz obsługę programów, przedsięwzięć i inwestycji związanych z kształceniem w uczelniach publicznych. Do zakresu działania Departamentu należy w szczególności prowadzenie spraw dotyczących:
 • zadań związanych z przyznawaniem i rozliczaniem środków finansowych przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów i przedsięwzięć ustanowionych przez Ministra, w tym dedykowanych wsparciu humanistyki w zakresie realizacji zadań podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki;
 • zadań związanych z przyznawaniem pomocy de minimis w programach Ministra, prowadzoną przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki, oraz jej rozliczanie;
 • przyznawania i przekazywania środków finansowych na finansowanie inwestycji związanych z kształceniem w uczelniach publicznych.
 • Wytwarzający / odpowiadający:Imię Nazwisko
 • UdostępniającyRafał Łuba
 • Data publikacji: 29.04.2021 11:03
 • Data modyfikacji: 27.03.2024 09:30
 • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian