Informacja publiczna 2020

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 12.11.2020 r.

Pytanie: Proszę wskazać zakres spraw powierzonych PKDP z uwagi na ich wagę oraz okoliczności powstania tego organu, pozostają w istotnym zainteresowaniu obywateli.

Odpowiedź:

  • Zakres prac PKDP określa ustawa z dnia 30.08.2019 r. o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności małoletnich poniżej lat 15.
  • Każde zawiadomienie o podejrzeniu pedofilii czy innych nadużyć seksualnych wpływające do UPKDP jest rejestrowane i wpływające do Urzędu, jest rejestrowane i kierowane do rozpoznania przez Członków PKDP nadając mu właściwy bieg.
  • Spawa skierowana do PKDP na każdym jej etapie jest monitorowana do czasu prawomocności.
  • Osoby zgłaszające przestępstwa pedofilii i innych nadużyć seksualnych wobec małoletnich poniżej lat 15, są informowani o sposobie przebiegu sprawy.
  • PKDP podejmuje działania we wszystkich sprawach indywidualnych zgłaszanych przez obywateli oraz opracowuje zakresy działania mające zapobiegać i przeciwdziałać nadużyciom seksualnym i przestępstwom pedofilii stanowiące pomoc dla innych podmiotów prowadzących działalność społeczna i edukacyjną.
  • Wytwarzający / odpowiadający:Redakcja BIP
  • UdostępniającyRedakcja BIP
  • Data publikacji: 17.11.2023 19:15
  • Data modyfikacji: 05.04.2024 10:36
  • Ilość wyświetleń: