Praca

Polityka kadrowa i płacowa wykonywana jest przez Urząd Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, zwany dalej „Urzędem PKDP” na podstawie przepisu wykonawczego wydanego przez Radę Ministrów na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 94).

Przepis wykonawczy określa stanowiska pracy występujące w Urzędzie PKDP, a także wysokość poszczególnych składników wynagrodzenia na danym stanowisku.  

Nabór na wolne stanowiska pracy prowadzony jest w oparciu o ogłoszenia zamieszczane na stronie internetowej oraz na portalu ogłoszeniowym pracuj.pl. Zatrudnienie może również nastąpić bez stosowania ogłoszeń, na podstawie ofert pracy otrzymanych w inny sposób. 

Lp. Nazwa Data utworzenia Treść
1 Numer ogłoszenia: 3/2024 27 marca 2024 Zobacz
2 Numer ogłoszenia: 2/2024 1 marca 2024 Zobacz
3 Numer ogłoszenia: 1/2024 22 stycznia 2024 Zobacz
4 Numer ogłoszenia: 2/2023 27 stycznia 2023 Zobacz
5 Numer ogłoszenia: 1/2023 5 stycznia 2023 Zobacz
6 PRZ/8/2022 – OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA DEPARTAMENTU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I PREWENCYJNYCH 4 października 2022 Zobacz
7 PRZ/7/2022 – o naborze na stanowisko Dyrektora Generalnego 28 kwietnia 2022 Zobacz
8 PRZ/6/2022 – o naborze na stanowisko głównego księgowego 15 kwietnia 2022 Zobacz
9 PRZ/4/2022 – ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Departamencie Edukacji i Prewencji 14 marca 2022 Zobacz
10 PRZ/3/2022 – ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora DPW 20 stycznia 2022 Zobacz
  • Wytwarzający / odpowiadający:Imię Nazwisko
  • UdostępniającyRafał Łuba
  • Data publikacji: 05.05.2021 09:12
  • Data modyfikacji: 12.04.2024 11:24
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian