Praca

Polityka kadrowa i płacowa wykonywana jest przez Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zwany dalej „Urzędem PKDP” na podstawie przepisu wykonawczego wydanego przez Radę Ministrów na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. 
o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. 

Przepis wykonawczy określa stanowiska pracy występujące w Urzędzie PKDP, a także wysokość poszczególnych składników wynagrodzenia na danym stanowisku.  

Nabór na wolne stanowiska pracy prowadzony jest w oparciu o ogłoszenia zamieszczane na stronie internetowej oraz na portalu ogłoszeniowym pracuj.pl. Zatrudnienie może również nastąpić bez stosowania ogłoszeń, na podstawie ofert pracy otrzymanych w inny sposób. 

Lp. Nazwa Data utworzenia Treść
1 Numer ogłoszenia: 2/2023 27 stycznia 2023 Zobacz
2 Numer ogłoszenia: 1/2023 5 stycznia 2023 Zobacz
3 PRZ/8/2022 – OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA DEPARTAMENTU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I PREWENCYJNYCH 4 października 2022 Zobacz
4 PRZ/7/2022 – o naborze na stanowisko Dyrektora Generalnego 28 kwietnia 2022 Zobacz
5 PRZ/6/2022 – o naborze na stanowisko głównego księgowego 15 kwietnia 2022 Zobacz
6 PRZ/4/2022 – ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Departamencie Edukacji i Prewencji 14 marca 2022 Zobacz
7 PRZ/3/2022 – ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora DPW 20 stycznia 2022 Zobacz
8 PRZ/2/2022 – ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty 20 stycznia 2022 Zobacz
9 PRZ/1/2022 – ogłasza konkurs na stanowisko starszego specjalisty ds. zamówień publicznych 20 stycznia 2022 Zobacz
10 PRZ/24/2021 – ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Departamencie Edukacji i Prewencji 6 grudnia 2021 Zobacz
  • Wytwarzający / odpowiadający:Imię Nazwisko
  • UdostępniającyRobert Wojtczak
  • Data publikacji: 05.05.2021 09:12
  • Data modyfikacji: 19.07.2021 11:27
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian