Sposób rozpatrywania wniosków

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej rozpatrywane są przez Urząd Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 w trybie i terminach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902 t.j.).

Wnioski mogą być składane w formie tradycyjnej poprzez wysłanie na adres Urzędu, osobiście w sekretariacie Urzędu w dni powszednie w godzinach 8:15 – 16:15 lub mailowo na adres: informacjapubliczna@pkdp.gov.pl.

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego rozpatrywane są przez Urząd Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 w trybie i terminach wynikających z ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1524 t.j.).

Wnioski mogą być składane w formie tradycyjnej poprzez wysłanie na adres Urzędu, osobiście w sekretariacie Urzędu w dni powszednie w godzinach 8:15 – 16:15 lub mailowo na adres: informacjapubliczna@pkdp.gov.pl.

Wnioski nieobjęte ww. trybem rozpatrywane są na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 t.j.).

  • Wytwarzający / odpowiadający:Imię Nazwisko
  • UdostępniającyRedakcja BIP
  • Data publikacji: 05.05.2021 09:32
  • Data modyfikacji: 05.04.2024 10:33
  • Ilość wyświetleń: