Finanse – Budżet

Urząd Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, jako państwowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej, finansuje wydatki związane z jego funkcjonowaniem bezpośrednio ze środków budżetu państwa, zaś ewentualnie uzyskane dochody odprowadza na centralny rachunek dochodów budżetu państwa.  

Zgodnie z przepisami o finansach publicznych ww. wydatki dzielone są na następujące podstawowe grupy, tj.:  

  • dotacje i subwencje;
  • świadczenia na rzecz osób fizycznych;
  • wydatki bieżące jednostek budżetowych;
  • wydatki majątkowe;
  • wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa.

Wydatki realizowane są zgodnie z naczelnymi zasadami finansów publicznych, tj. zasadą celowości, oszczędności i uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów. 

  • UdostępniającyDamian Tarnacki
  • Data publikacji: 09.07.2021 14:11
  • Data modyfikacji: 06.05.2024 09:30
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian