Praca

Polityka kadrowa i płacowa wykonywana jest przez Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zwany dalej „Urzędem PKDP” na podstawie przepisu wykonawczego wydanego przez Radę Ministrów na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. 
o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. 

Przepis wykonawczy określa stanowiska pracy występujące w Urzędzie PKDP, a także wysokość poszczególnych składników wynagrodzenia na danym stanowisku.  

Nabór na wolne stanowiska pracy prowadzony jest w oparciu o ogłoszenia zamieszczane na stronie internetowej oraz na portalu ogłoszeniowym pracuj.pl. Zatrudnienie może również nastąpić bez stosowania ogłoszeń, na podstawie ofert pracy otrzymanych w inny sposób. 

Lp. Nazwa Data utworzenia Treść
1 PRZ/23/2021 – ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Departamentu Postępowań Wyjaśniających 15 listopada 2021 Zobacz
2 PRZ/22/2021- o naborze na stanowisko specjalisty w Departamencie Edukacji i Prewencji 4 listopada 2021 Zobacz
3 PRZ/20/2021 – o naborze na stanowisko specjalisty w Departamencie Edukacji i Prewencji 8 października 2021 Zobacz
4 PRZ/19/2021 – o naborze na stanowisko starszego specjalisty 8 października 2021 Zobacz
5 PRZ/18/2021 – o naborze na stanowisko dyrektora Departamentu Edukacji i Prewencji 7 października 2021 Zobacz
6 PRZ/15/1/2021 – o naborze na stanowisko głównego księgowego 17 września 2021 Zobacz
7 PRZ/16/2021 – o naborze na stanowisko specjalista kadry płace 17 września 2021 Zobacz
8 PRZ/12/2021 – o naborze na wolne stanowisko 30 sierpnia 2021 Zobacz
9 PRZ/8/2021 – o naborze na stanowisko specjalisty w Departamencie Edukacji i Prewencji 4 sierpnia 2021 Zobacz
10 PRZ/7/2021 – o naborze na stanowiska referendarza w Biurze Administracyjno – Finansowym 23 lipca 2021 Zobacz
  • Wytwarzający / odpowiadający:Imię Nazwisko
  • UdostępniającyBIP Admin
  • Data publikacji: 05.05.2021 09:12
  • Data modyfikacji: 19.07.2021 11:27
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian