Zadania

ZADANIA URZĘDU KOMISJI Komórki organizacyjne Urzędu realizują zadania z powierzonego im zakresu określone przepisami prawa, w szczególności:
 1. Właściwa i terminowa realizacja zadań objętych zakresem działania;
 2. Opracowywanie propozycji do projektu budżetu oraz zmian do budżetu w części dotyczącej zakresu działania komórki organizacyjnej;
 3. Opracowywanie analiz i innych opracowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej;
 4. Opracowywanie sprawozdań z działalności komórki organizacyjnej;
 5. Współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w zakresie koordynacji działań dotyczących funkcjonowania Urzędu jako całości, oraz z: a) Przewodniczącym, b) Zastępcami Przewodniczącego, c) Państwową Komisją, d) Głównym Księgowym, e) Audytorem wewnętrznym, f) Inspektorem Ochrony Danych, g) Inspektorem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
 6. Przygotowywanie projektów dokumentów w sprawach objętych zakresem działania komórki organizacyjnej, a w szczególności projektów: a) uchwał Państwowej Komisji, b) zarządzeń Przewodniczącego i Dyrektora Generalnego, c) umów i porozumień, d) pism;
 7. Udostępnianie informacji publicznej oraz udostępnianie lub przekazywanie informacji sektora publicznego, w zakresie działania komórki organizacyjnej;
 8. Bieżące monitorowanie przepisów prawa zawartych w aktach prawnych dotyczących obszaru działania komórki organizacyjnej.

Załączniki

() Pobierz załącznik
() Pobierz załącznik
() Pobierz załącznik
() Pobierz załącznik
 • Wytwarzający / odpowiadający:Imię Nazwisko
 • UdostępniającyRafał Łuba
 • Data publikacji: 29.04.2021 10:51
 • Data modyfikacji: 10.07.2023 13:43
 • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian