Finanse – Majątek

Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, jako państwowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej, gospodaruje mieniem Skarbu Państwa nabytym  w związku z zapewnieniem odpowiedniego funkcjonowania Urzędu PKDP.  Urząd PKDP nie posiada własnej siedziby. Siedziba Urzędu PKDP mieści się na powierzchni wynajmowanej w budynku biurowym przy ul. Twardej 18.   Urząd PKDP posiada natomiast ruchome składniki majątku Skarbu Państwa, na które składają się: 
  • sprzęt informatyczny (komputery przenośne i stacjonarne, a także wyposażenie serwerowe oraz stosowne zabezpieczenia sieciowe) 
  • wyposażenie (meble i krzesła biurowe, wyposażenie sali konferencyjnej). 
  • UdostępniającyRafał Łuba
  • Data publikacji: 09.07.2021 14:12
  • Data modyfikacji: 27.03.2024 11:04
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian