Sposób rozpatrywania wniosków

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej rozpatrywane są przez Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 w trybie i terminach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020, poz. 2176).  Wnioski mogą być składane w formie tradycyjnej poprzez wysłanie na adres Urzędu, osobiście w sekretariacie Urzędu w dni powszednie w godzinach 8:15 – 16:15 lub mailowo na adres: informacjapubliczna@pkdp.gov.pl.    Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego rozpatrywane są przez Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej  i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 w trybie i terminach wynikających z ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1446).  Wnioski mogą być składane w formie tradycyjnej poprzez wysłanie na adres Urzędu, osobiście w sekretariacie Urzędu w dni powszednie w godzinach 8:15 – 16:15 lub mailowo na adres: pwinformacjipublicznej@pkdp.gov.pl.    Wnioski nieobjęte ww. trybem rozpatrywane są na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 
  • Wytwarzający / odpowiadający:Imię Nazwisko
  • UdostępniającyRedakcja BIP
  • Data publikacji: 05.05.2021 09:32
  • Data modyfikacji: 05.04.2024 10:33
  • Ilość wyświetleń: