2022

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 08.04.2022 r.   Pytanie: Czy posiadają Państwo rejestr umów cywilnoprawnych zawartych przez PKDP od momentu powstania Komisji do chwili realizacji niniejszego wniosku o dostęp do informacji publicznej. Prośba o wskazanie: daty zawarcia umowy, jej przedmiot, wynagrodzenie, dane kontrahentów, z którymi zawarto umowy?   Odpowiedź: zestawienie umów cywilnoprawnych w UPKDP w formie tabeli excel bez danych chronionych przez RODO.   Wniosek Dyrektora Generalnego o udostepnienie informacji publicznej z dnia 06.05.2022 r.   Pytanie: Jakie były wszystkie opinie prawne znajdujące się w posiadaniu PKDP i UPKDP dotyczące zakresu kompetencji Dyrektora Generalnego?   Odpowiedź: W odpowiedzi Przewodniczący Komisji wskazuje, że prawo do informacji publicznej nie przysługuje w przypadku sprawy dot. bezpośrednio podmiotu wnioskującego. Wyrok NSA z dnia 28.07.2021 r., III OSK 3943/21 r.   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 24.08.2022 r.   Pytanie: Jacy wykonawcy złożyli wyceny w przedmiotowym postępowaniu   Odpowiedź: SIGNUM EDWARD KUŚ, ul. Kłodnicka 72/12, 40-704 Katowice NIP 6411460924, FYR-SYSTEMS Sp. Z o.o. ul. Alojzego Felińskiego 46/2, 01-563 Warszawa NIP 5252863223
  • UdostępniającyRobert Wojtczak
  • Data publikacji: 17.11.2023 19:16
  • Data modyfikacji: 20.11.2023 15:16
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian