1

Numer ogłoszenia: 2/2023

Informacja Przewodniczący Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 informuję, że konkurs na stanowisko dyrektora Departamentu Postępowań Wyjaśniających w Urzędzie PKDP nie został rozstrzygnięty, gdyż żaden z kandydatów nie spełnił wymagań formalnych.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, dalej „PKDP” ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Departamentu Postępowań Wyjaśniających w Urzędzie PKDP.