Numer ogłoszenia: 3/2024

Dyrektor Generalny Urzędu Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, dalej „UPKDP” ogłasza nabór na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty/głównego specjalisty w Departamencie Postępowań Indywidualnych.