1

Wynajem 600 szt. powierzchni reklamowych i wykonania druku plakatów na potrzeby Urzędu Państwowej Komisji do spraw Pedofilii